Το Σύστημα TeamWox Προσφέρει Διαφάνεια στις Εργασιακές Δραστηριότητες

Μια σύγχρονη επιχείρηση μπορεί να έχει δεκάδες, ή και εκατοντάδες καθημερινά καθήκοντα. Εκτός αυτού, πρέπει να προγραμματιστούν διάφορα έργα, να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν. Έτσι η διαδικασία επίλυσης αυτών των προβλημάτων είναι οργανωμένη, και η επιτυχία και η κερδοφορία της εταιρείας εξαρτάται από αυτή.

TeamWox is a Transparency of Work Activities

Μέχρι σήμερα, η χρησιμοποίηση τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογισμικών διαδικτυακών μηνυμάτων (instant messengers), θεωρείται κανονικός τρόπος για να δοθούν εντολές και να εκτελεστούν. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος είναι πλέον αναποτελεσματικός. Για την επίλυση ενός προβλήματος, χρειάζεται να ανταλλαγούν δεκάδες μηνύματα, τηλεφωνικές κλήσεις, να γίνουν μακρές συζητήσεις σε συνομιλίες στο διαδίκτυο και συζητήσεις. Εκτός αυτού, όλες αυτές οι πληροφορίες θα κατανεμηθούν μεταξύ πολλών διαφορετικών λογισμικών. Εάν πρέπει να θυμηθούμε ποιος, τι και υπό ποιες συνθήκες πρότεινε κάτι, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Επιπλέον, ένα μέρος πολύτιμων πληροφοριών μπορεί να χαθεί, έτσι κι αλλιώς.

Θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν χρησιμοποιούσατε το σύστημα TeamWox για το σκοπό αυτό. Αντί για πολλά μέσα επικοινωνίας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία - την ενότητα "καθήκοντα" (Tasks) στο TeamWox. Εδώ θα μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Τώρα μπορείτε να αναθέσετε καθήκοντα σε υφισταμένους σας, να ελέγξετε της εκτέλεσής τους, και να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτά αμέσως, εάν το θεωρήσετε απαραίτητο. Επιπλέον, είστε πάντα σε θέση να βρείτε όλο το Ιστορικό της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος.

Το σύστημα των αυτόματων ενσωματωμένων εκθέσεων/αναφορών σας επιτρέπει να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας καλύτερα. Άμεσα στο TeamWox, μπορείτε να δημιουργήσετε εκθέσεις σχετικά με την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας, σχετικά με το βαθμό επίτευξης των καθορισμένων στόχων, την συνεργασία με τους πελάτες σας, κλπ. Μπορείτε να παρακολουθείτε πάντα την τρέχουσα πρόοδο στην εταιρεία σας και να είναι πάντα σε επαφή με την κατάσταση.

Ξεχάστε περιπτώσεις, όπου βρίσκετε ελλείψεις αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τα τρέχοντα καθήκοντα και σχέδια της εταιρίας. Το Σύστημα του TeamWox επιτρέπει να επιτευχθεί διαφάνεια κατά την επίλυση προβλημάτων παραγωγής και αποσαφηνίζει την πραγματικότητα της κατάστασης στην εταιρεία σας.

Αποδοτική Εργασία με Έγγραφα και Πρόσβαση στο Σύστημα από Οπουδήποτε στον Κόσμο

Επεξεργαζόμαστε μεγάλο αριθμό εγγράφων κάθε μέρα, μερικά από τα οποία χρειάζονται επεξεργασία από πολλά πρόσωπα στην εταιρία. Αυτό επιβραδύνει δραστικά την προετοιμασία της τελικής έκδοσης.

TeamWox is an efficient work with documents and access from anywhere in the world

Φανταστείτε πως περιμένετε τις διορθώσεις από τους συναδέλφους σας και, ως αποτέλεσμα, να πάρετε μια σειρά εκδόσεων που πρέπει να συγχωνευθούν σε ένα τελικό έγγραφο. Το πρόβλημα της "Γραφειοκρατία" περιπλέκει τη διαδικασία αυτή ακόμη περισσότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύ περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία μόνο ενός εγγράφου.

Το TeamWox σας επιτρέπει να οργανώσετε μια αποτελεσματική ομάδα εργασίας με έγγραφα και να αποφύγετε τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Στο TeamWox, έχετε μια απλή και σαφή δομή των εγγράφων σας. Μπορείτε να φορτώσετε όλα τα αρχεία στο διακομιστή και να εργαστείτε πάνω τους. Ο έλεγχος έκδοσης επιτρέπει σε όλους τους υπαλλήλους σας να εργαστούν με τα έγγραφα ταυτόχρονα και να αποφευχθεί το πρόβλημα που προαναφέραμε. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να κάνετε αλλαγές ακόμη και στην τελική έκδοση του εγγράφου σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε τελικά να αποφύγετε την «γραφειοκρατία», τόνους χαρτιού και να επιλύσετε το πρόβλημα της συγχώνευσης διαφορετικών εκδόσεων ενός εγγράφου που επεξεργάστηκε από διαφορετικούς υπαλλήλους. Τώρα μπορείτε να ξεχάσετε τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να αρχίσετε μια πιο αποτελεσματική δουλειά.

Ένα άλλο ευχάριστο χαρακτηριστικό του συστήματος TeamWox είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αφού φορτώσετε ένα έγγραφο στο σύστημα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό πάντοτε και από παντού. Αυτό είναι δυνατό επίσης με όλα τα καθήκοντα, τους πελάτες, τις επαφές και με το φόρουμ της εταιρείας σας (Διοικητικό Συμβούλιο). Τότε το TeamWox γίνεται για εσας ένα ενοποιημένο εργαλείο για την αποθήκευση όλων των πληροφοριών, το οποίο σας επιτρέπει να έχετε μαζί σας τα πάντα, ανά πάσα στιγμή.

Δημιουργήστε μια Πολιτική Πελατειακών Σχέσεων με Συνέπια

Οι πελάτες είναι πάντα ο πιο σημαντικός παράγοντας για κάθε εταιρεία. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της εργασίας με τους πελάτες. Ωστόσο, συχνά το τμήμα πωλήσεων δουλεύει ξεχωριστά από το τμήμα λογιστών και από το τμήμα που ασχολείται με τις πελατειακές σχέσεις. Οι διευθυντές πωλήσεων έχουν τη δική τους πελατειακή βάση και δεδομένα, ενώ τα άλλα τμήματα έχουν διαφορετικές πληροφορίες για τους ίδιους πελάτες.

TeamWox is a consistent customer relationship policy

Φυσικά, μερικές δραστηριότητες επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, και οι εκθέσεις τους παρουσιάζουν συχνά μεγάλες διαφορές. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης συντονισμού των δεδομένων, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί γρήγορα το ιστορικό των σχέσεων με συγκεκριμένο πελάτη. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους σας, αυτός ή αυτή μπορεί να αγνοήσει τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, τις συνεδριάσεις που έγιναν, και προφορικές συμφωνίες με τον πελάτη.

Οι πτυχές αυτές δείχνουν κάποια ασυνέπεια στην εργασία με τους πελάτες και μειώνουν τη γενική απόδοση του συνόλου της εταιρείας. Το σύστημα TeamWox σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα και την ταχύτητα της εργασίας με τους πελάτες, σας καθώς και καθιστά την ανάλυση των σχέσεων με τους πελάτες πολύ ευκολότερη.

Πρώτα απ 'όλα, το σύστημα TeamWox σας δίνει τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε μια σειρά από βάσεις πελατών με μόνο μία. Οι εργαζόμενοι από διαφορετικά τμήματα δεν χρειάζονται πλέον να εκχωρήσουν πληροφορίες σε διαφορετικά συστήματα. Αυτό επιτρέπει επίσης την συγκέντρωση όλων των δεδομένων σχετικά με έναν πελάτη σε ένα χώρο, έτσι ώστε το προσωπικό σας να είναι πλήρως ενημερωμένο για όλες τις προηγούμενες σχέσεις με τον συγκεκριμένο πελάτη. Τώρα μπορούν οι υπάλληλοι σας να εργαστούν με συνέπεια με τους πελάτες και να τους προσφέρουν μόνο αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Η παραγωγή εκθέσεων, επίσης καθίσταται ευκολότερη. Έχοντας μια ενωμένη βάση δεδομένων, η προσπάθεια που προβλέπετε από τον κάθε εργαζόμενο καθίσταται πολύ πιο εύκολο να εκτιμηθεί για κάθε πελάτη, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών μετά την πώληση, κλπ.

Αποτελεσματική Εσωτερική Πολιτική και Δημόσιες Σχέσεις

TeamWox is an effective internal policy and PR

Μια εταιρεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κάθε εργαζόμενος σε αυτή αντιδρά διαφορετικά σε διάφορες αποφάσεις της διοίκησης. Μερικές φορές τα μέτρα που λαμβάνει η διοίκηση της εταιρείας δεν είναι αρεστά, και σε τέτοια περίπτωση να είναι απαραίτητη κάποια επεξήγηση αυτών των αποφάσεων. Αυτό συνήθως γίνετε με τη σύσταση γενικής συνέλευσης του προσωπικού, που θα τους κρατήσει μακριά από την δουλειά τους για μερικές ώρες. Τι γίνετε όταν έχετε υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις ή ακόμα και χώρες; Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά στην περίπτωση αυτή, τα σχόλια ή οι απαντήσεις στο θέμα δεν είναι εύκολο να δοθούν.

Το σύστημα TeamWox παρέχει την λύση σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ μπορείτε εύκολα και γρήγορα να υποδείξετε τα θέματα σας σε κάθε εργαζόμενο. Και μπορείτε επίσης να πάρετε και τα σχόλια τους, επειδή κάθε άτομο στην εταιρεία σας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του σε κάθε θέμα. Χρησιμοποιώντας το TeamWox, μπορείτε να ενημερώνετε άμεσα το σύνολο του προσωπικού σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της εταιρείας σας.

Εταιρικές εφημερίδες, ενημερωτικά δελτία και οι συναντήσεις που διέρχεται - όλοι αυτοί δεν είναι πλέον αποδοτικοί τρόποι ενημέρωσης. Εξάλλου, αυτά τα μέσα επικοινωνίας δεν που παρέχουν συχνά αποδεκτά σχόλια και απαντήσεις, έτσι δεν μπορείτε να γνωρίζετε πραγματικά τι σκέφτεται το προσωπικό σας για το θέμα. Με το σύστημα TeamWox, δεν έχετε τέτοιου είδους προβλήματα. Το σύστημα TeamWox μειώνει σημαντικά την απόσταση επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και το προσωπικό σας. Σας επιτρέπει να έχετε ανοιχτό διάλογο με τους εργαζομένους σας, με την πλήρη έννοια του όρου.

Περικοπή Δαπανών και Αύξηση της Παραγωγικότητας

TeamWox reducing expenses and boosting the productivity

Το σύστημα TeamWox βελτιστοποιεί πολλές παραγωγικές διαδικασίες στην εταιρεία σας. Η μη παραγωγικές λειτουργίες διαγράφονται από τις τρέχουσες εργασίες, ενώ άλλες εργασίες γίνονται πιο αποτελεσματικές. Το προσωπικό δεν σπαταλάει χρόνο σε γραφειοκρατία, ενώ οι εντολές δίνονται ταχύτερα και οι εκθέσεις τους σχετικά με την εκτέλεση των εντολών σας γίνονται γρηγορότερα. Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των υφισταμένων σας, σχετικά με την κατανόηση των τελευταίων εξελίξεων στην εταιρεία ή για την αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών.

Με το σύστημα TeamWox, εσείς και το προσωπικό σας μπορείτε να κάνετε περισσότερα σε πιο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό εξασφαλίζει την αύξηση της παραγωγικότητας του κάθε εργαζόμενου αλλά και της εταιρείας στο σύνολό της, ενώ μειώνεται το κόστος των διαφόρων εργασιών που εκτελούν. Ως αποτέλεσμα, βελτιστοποιώντας σταδιακά τις διαδικασίες παραγωγής, η επιχείρηση σας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική.

Δείτε πως Λειτουργεί στην δοκιμαστική έκδοση του Συστήματος TeamWox!