Εκθέσεις στο TeamWox και η Πρακτική τους Χρήση

Οι αυτόματες εκθέσεις του συστήματος TeamWox διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση της επιχείρησης. Πρώτον, παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εταιρεία. Δεύτερον, η δημιουργία των εκθέσεων αυτών δεν απαιτεί σπαταλήσεις χρόνου από τους χρήστες γιατί αυτές δημιουργούνται αυτόματα. Τρίτον, οι εκθέσεις είναι για τον διευθυντή αντικειμενικός δείκτης της δραστηριότητας του προσωπικού του. Τέταρτον, τα δεδομένα των εκθέσεων είναι πάντα έγκυρα και επίκαιρα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες υποδεικνύουν ότι οι εκθέσεις στην αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.

Στο σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης TeamWox, οι εκθέσεις είναι ενταγμένες σχεδόν σε όλες τις ενότητες. Επί του παρόντος, οι χρήστες του συστήματος (ανάλογα με καθορισμένα δικαιώματα) με τη βοήθεια των εκθέσεων μπορούν να λαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις οργανώσεις, τα καθήκοντα (Tasks), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, της συνομιλίες (Chat), το ServiceDesk, το προσωπικό και της πληρωμές. Καθεμιά απ’αυτές τις εκθέσεις παρέχει στο χρήστη τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τη δραστηριότητα του προσωπικού της εταιρείας σε μια συγκεκριμένη ενότητα. Από τη μέση ηλικία του προσωπικού στην υπηρεσία, στην αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων να εργάζονται με τους πελάτες - οι εκθέσεις αυτές καλύπτουν όλες τις πτυχές της δραστηριότητας της εταιρείας.

Πόσο ενεργά χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους συγκεκριμένες ενότητες; Ποιοί πελάτες απευθύνονται συχνά για Τεχνική Υποστήριξη; Ποιοί απαντούν πιο συχνά στις ερωτήσεις πελατών στο Chat; Σε ποιους διορίζουν τις περισσότερες δουλειές; Πως αυξάνετε ο αριθμός των οργανώσεων και δουλειών; Ποια είδη εγγράφων οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν στην εργασία; Ποιες οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων; Όλα αυτά τα ερωτήματα καλύπτονται από τις εκθέσεις του συστήματος TeamWox. Για να υπάρχει μέγιστη σαφήνεια, οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται με τη μορφή γραφικών παραστάσεων και διαγραμμάτων. Μια ματιά στις εκθέσεις είναι αρκετή για να καταλάβετε: όλα είναι υπό τον έλεγχο σας στο TeamWox.

Εκθέσεις στο TeamWox

Οι εκθέσεις παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για τον έλεγχο της επαγγελματικής δραστηριότητας των εργαζομένων. Έτσι, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε εύκολα τις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας σας, επειδή είναι πάντοτε δυνατόν να καθορίσετε πώς θέλετε να εργάζεται το προσωπικό σας.

Σύντομα πρόκειται να διευρύνουμε τις λειτουργίες των εκθέσεων: θα προστεθούν νέες δυνατότητες, θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες εκθέσεις, οι εκθέσεις θα γίνουν πιο λεπτομερή ως αναφορά την οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας. Αυτές οι αλλαγές θα επιτρέψουν τον λεπτομερή έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας ακόμα πιο προσεχτικά.

Με λίγα λόγια, το σύστημα εκθέσεων του συστήματος TeamWox αποτελεί ένα νέο, πιο παραγωγικό τρόπο διαχείρισης πληροφοριών. Επιβλέπει τα πάντα που σχετίζονται με την εταιρία σας, είναι γρήγορο, εύκολο και δεν απαιτεί οποιαδήποτε έξοδα.

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Για να προσθέσετε σχόλια, παρακαλώ Log in or εγγραφείτε