Σχόλια Πελατών

Περισσότερες από 4000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TeamWox στις καθημερινές τους δραστηριότητες για να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα. Διαβάστε σχόλια μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το σύστημα αυτοματοποίησης επιχειρήσεων:

TopTenReviews

«Το  σύστημα TeamWox κάνει εξαιρετική δουλειά στη διαχείριση και συρρικνώση πληροφοριών πελατών, και οι δυνατότητες συνεργασίας σε αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακές»

TopTenREVIEWS - 2012 Compare Best CRM Software

Liventerprise

«Αυτό το σύστημα είναι μία καλή λύση με την πλέον κατάλληλη διασύνδεση, και ισχυρή λειτουργικότητα. Ειδική αναφορά δίνετε στην απόδοση ταχύτητας – τόσο γρήγορο όσο και στις  βελτιστοποιημένες εφαρμογές Google AJAX»

LiveEnterprise

Techi

«Το σύστημα TeamWox φαίνεται καλά μελετημένο πρόγραμμα και παρουσιάζεται ως μία πολύ καλή επιλογή για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η συρρίκνωση πολλών εφαρμογών επικοινωνίας, διοίκησης και οικονομικών λειτουργιών επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση  των εργασιακών λειτουργιών, στη μείωση της σπατάλης και χρόνου»

Techi

Chipchick

«Το σύνολο των υπηρεσιών είναι πολύ καλά οργανωμένο, και o εκσυγχρονισμός όλων των διαφορετικών λειτουργιών σε έναν ολοκληρωμένο λογισμικό είναι αναμφισβήτητα χρήσιμος, ειδικά όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάθε σχετική αλληλογραφία και πληροφορία για ένα συγκεκριμένο σκοπό»

ChipChick

Cnews

«Το  σύστημα TeamWox μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο για διάφορες εταιρικές εφαρμογές»

CNews

PC Magazine/RE - Best Soft 2010 PC Magazine/RE - Best Soft 2011

«Είναι ένα πολύ ισχυρό σύστημα με πλούσια λειτουργικότητα.  Σχεδιάζουμε την εφαρμογή του σύντομα»

PC Magazine/RE - Best Soft 2010 and Best Soft 2011