Γίνετε Συνεργάτης μας!

>Become our partner and get 40% of the TeamWox price

Θέλετε να πάρετε μέρος στην επιτυχία μας; Η εταιρεία μας είναι πάντα πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί σας παρέχοντας ένα προσοδοφόρο σχέδιο σύμπραξης! Μπορείτε να γίνετε συνεργάτης μας και να αρχίσετε την προώθηση του συστήματος TeamWox στους πελάτες σας. Αυτή η σύμπραξης σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε περαιτέρω κέρδη και να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας καλύτερα.

Το TeamWox Groupware διατίθεται σε καθορισμένη τιμή, η οποία δημοσιεύεται σε αυτή της ιστοσελίδα. Η αμοιβή των συνεργατών μας είναι ισότιμη με το 40% της αξίας της έκδοσης που θα διαλέξει ο πελάτης του. Για παράδειγμα, κατά την πώληση της άδειας του TeamWox για 50 λογαριασμούς για $7 500, τότε θα παραλάβετε $3 000. Εκτός αυτού, η αμοιβή του 40% μετρά ακόμη και στις ετήσιες συνδρομές και πληρώνεται κάθε χρόνο.

Επιπλέον, όταν είσαστε έτσι κοντά στους πελάτες σας μπορείτε ακόμα να προχωρήσετε σε άλλες συμφωνίες μαζί τους για την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών. Για παράδειγμα μπορείτε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό του πελάτη σχετικά με το σύστημα, να παραχωρήσετε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, να ενσωματώσετε το σύστημα TeamWox με άλλα συστήματα της εταιρείας κλπ. Αυτό επίσης θα είναι επιπλέον εισόδημα για εσάς.

Become a partner

Παρέχουμε στους πελάτες μας με διάφορα υλικά προώθησης προϊόντων και διαφημιστικό υλικό. Αυτά είναι άρθρα, φυλλάδια, παρουσιάσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα υλικά θα ενημερώνεται συνεχώς αντανακλώντας τις ενημερώσεις του συστήματος. Στην προσπάθεια σας να το προωθήσετε σε πελάτες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα υλικά εντελώς δωρεάν.

Πώς να γίνετε Συνεργάτης μας;

Κάνουμε συμφωνίες με κάθε συνεργάτη μας. Η περαιτέρω συνεργασία μας θα πρέπει να βασίζεται σε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών, καθώς και τους όρους πληρωμής.

Αν συμφωνείτε με τους όρους της συμφωνίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας στείλουμε τη συμφωνία για υπογραφή. Μετά από αυτό μπορείτε να ξεκινήσετε τη διανομή του συστήματος TeamWox μεταξύ των πελατών σας.