Γίνετε Διανομέας μοντέλου SaaS με ευκολία!

Γίνετε συνεργάτης μας, αρχίστε να διανέμετε το σύστημα TeamWox σε μοντέλο "Software as a Service" και αυξήστε την κερδοφορία σας!

Τι είναι το SaaS;

Η "Software as a Serviсe" (SaaS) έκδοση του TeamWox αποτελεί μια νέα αντίληψη στη διανομή λογισμικού. Η βάση αυτής της έννοιας συνεπάγεται ότι ένας τελικός πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το λογισμικό, αλλά χρησιμοποιεί τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του έναντι αμοιβής. Πρακτικά, πρόκειται για μια χρηματοδοτική μίσθωση των λειτουργιών μιας εφαρμογής λογισμικού.

Με το μοντέλο SaaS, το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στο χώρο του παρόχου, έτσι ώστε ο πελάτης μπορεί να συνδεθεί μέσω του Διαδικτύου. Μια τέτοια λύση επιτρέπει στον πελάτη να αποφύγει μια σειρά προβλημάτων, όπως την αγορά διακομιστή, την αγορά λογισμικού, την σύσταση του λογισμικού και την παροχή για τη συντήρηση του. Όλες αυτές οι ευθύνες τώρα βαρύνουν τον προμηθευτή.

TeamWox SaaS: Ο πελάτης λαμβάνει μόνο τις λειτουργίες που χρειάζεται!

Εκτός από όλα τα παραπάνω, η επιλογή SaaS προβλέπει για μία ακόμη λύση - ο πελάτης μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις νέες λειτουργίες αμέσως! Μετά την απαραίτητη αρχική καταβολή της δόσης, ο τελικός χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση στο σύστημα και μπορεί να αρχίσει να το χρεισιμοποιεί.

Έτσι, το μοντέλο SaaS για τον τελικό χρήστη είναι μια χωρίς προβλήματα επιλογή για την εγκατάσταση λογισμικού. Οι απαραίτητες λειτουργίες αποκτώνται αμέσως, και ο τελικός χρήστης δεν χρειάζεται να ασχολείται με τις σχετικές δαπάνες, καθώς και τα προβλήματα της διατήρησης της υποδομής του συστήματος.

Προμηθευτής TeamWox Μοντέλου SaaS

Η πρόσβαση στο TeamWox στη SaaS λειτουργία καταβάλλεται μηνιαία και τα τέλη που επιβάλλονται εξαρτώνται από τον αριθμό των χρηστών του συστήματος. Επιπλέον, ο προμηθευτής SaaS χρεώνει ένα τέλος στους τελικούς χρήστες και καταβάλλει την μηνιαία συνδρομή στην εταιρία MetaQuotes Software Corp. που είναι μόνο 5 δολάρια ανα χρήστη! Το τελικό κόστος στον πελάτη και ο κατάλογος των συμπληρωματικών υπηρεσιών καθορίζεται από τον προμηθευτή.

Η δωρεάν έκδοση του TeamWox προβλέπεται για 2 μήνες για την δοκιμή των χαρακτηριστικών του προς τους πελάτες!

5 δολάρια για κάθε χρήστη είναι το αντίτιμο για την άδεια που απαιτείται από τον προμηθευτή. Για το τέλος αυτό ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να διανέμει το TeamWox στην έκδοση SaaS σε οποιοδήποτε από τους πελάτες του. Παράλληλα, η εταιρεία μας δεσμεύεται για την συνεχή ενημέρωση και την ανάπτυξη του λογισμικού. Επιπλέον, το τέλος αυτό περιλαμβάνει την τεχνική μας υποστήριξη για τους τελικούς χρήστες.


Γίνετε Διανομέας του μοντέλου TeamWox SaaS με ευκολία!: το μόνο που χρειάζεται είναι το υλικό και τις άδειες λειτουργίας

Ο προμηθευτής προετοιμάζεται για την παροχή της υπηρεσίας, αποκτά τις απαιτούμενες άδειες του TeamWox, περιλαμβάνει την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών και την προτείνει στους τελικούς χρήστες. Τα έξοδα του προμηθευτή είναι ελάχιστα, ενώ τα οφέλη είναι αξιοσημείωτα!

Το μόνο που χρειάζεστε για να γίνετε προμηθευτής έκδοσης SaaS είναι να υπογράψετε την συμφωνία εταιρικής σχέσης με την εταιρεία μας. Μόλις γίνει αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διανομή και να επωφεληθείτε από αυτή τη μοναδική προσφορά!Άρθρα για το θέμα αυτό:

  1. TeamWox SaaS Agent: Πώς λειτουργεί;
  2. Πώς να γίνετε γρήγορα κερδοφόρος Προμηθευτής της Έκδοσης SaaS;