Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) και επαναφορά τους (Restore) στο σύστημα TeamWox

Σήμερα, τα ψηφιακά δεδομένα μιας επιχείρησης είναι ανεκτίμητης αξίας για την ίδια. Σήμερα, η διαθεσιμότητα των ψηφιακών δεδομένων και η ασφάλειά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνεχή ροή των διαδικασιών και την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους πελάτες κάθε εταιρείας. Γι 'αυτό κάθε οργανισμός, αργά ή γρήγορα, έρχεται αντιμέτωπος με την ανάγκη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αυτών των δεδομένων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του. 

Το σύστημα TeamWox παρέχει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αυτόματα, η οποία πραγματοποιείται σε ένα αυστηρά καθορισμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συστήματός σας. Έχοντας ρυθμίσει την αυτόματη παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας από το σύστημα, μπορείτε να επαναφέρετε γρήγορα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • μηχανική βλάβη των συσκευών αποθήκευσης ή των διακομιστών
 • προβλήματα στο λειτουργικό σύστημα ή το λογισμικό τρίτων, που ενέχει κίνδυνο για την ακεραιότητα των δεδομένων
 • εκούσια ή ακούσια διαγραφή των εταιρικών πληροφοριών
 • στοχευμένες επιθέσεις χάκερ και κακόβουλα προγράμματα

Με βάση αυτούς τους παράγοντες, το αντίγραφο ασφαλείας πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα ξεχωριστό σκληρό δίσκο ή ένα ξεχωριστό διακομιστή για ασφάλεια. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα έχετε τη βέλτιστη δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων σε μια απρόβλεπτη κατάσταση.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Οι παράμετροι του συστήματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας έχει παραμετροποιηθεί στην ενότητα "Διαχείριση", στην ενότητα "Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)":Προσοχή! Όλες οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στο σύστημα είναι έγκυρες και δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι εκτός και αν είναι απαραίτητο.

 • Διαδρομή στο λειτουργικό σύστημα για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας - μέρος αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό μπορεί να είναι σε ένα μέρος του σκληρού δίσκου, μια ξεχωριστή μονάδα δίσκου ή ενός δίσκου στο δίκτυο, ή απλά μία διαδρομή σε ένα τοπικό δίκτυο. Η μορφή της διαδρομής για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι η γνωστή όπως στον Windows Explorer ή την γραμμή εντολών. Δεν συνιστάται η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας στο ίδιο μέρος του σκληρού δίσκου όπου έχει εγκατασταθεί το σύστημα TeamWox. 

 • "Πλήρες Αντίγραφο ασφαλείας" - πλήρη αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται με την περιοδικότητα που καθορίζεται σε αυτό το πεδίο. Μετά την δημιουργία ενός πλήρους αντιγράφου ασφαλείας, μόνο αλλαγές σε σχέση με το πλήρες αντίγραφο καταγράφονται κατά την διαδικασία της καθημερινής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Μετά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο πεδίο "Πλήρες Αντίγραφο ασφαλείας" ένα νέο πλήρες αντίγραφο ασφαλείας δημιουργείται. Τα τμηματικά αντίγραφα ασφαλείας που είναι παλαιότερα από τον καθορισμένο αριθμό ημερών διαγράφονται αυτόματα.

 • "Έναρξη Αντιγράφων Ασφαλείας" - η ώρα έναρξης της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (τοπική ώρα του διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο το σύστημα TeamWox). Με βάση τις αρχικές ρυθμίσεις, το αντίγραφο ασφαλείας δημιουργείται μία φορά την ημέρα το βράδυ πριν από τον έλεγχο για ενημερώσεις. Η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ξεκινά μέσα σε μία ώρα από την καθορισμένη ώρα. Εάν η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας έχει αρχίσει, το ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται στην κορυφή του παραθύρου:  Η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αυξάνει το φορτίο στο διακομιστή, συμπεριλαμβανομένων του επεξεργαστή και της μνήμης. Είναι επομένως επιθυμητό να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας σε μη-εργάσιμες ώρες, για παράδειγμα την νύχτα - αυτό θα αποτρέψει την όποια αναστάτωση στους χρήστες του συστήματος.

 • Αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος TeamWox αν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλή - αυτή η επιλογή είναι ενεργή μόνο αν ο διακομιστής ή υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και συνδέεται με αυτό μέσω ενός καλωδίου δεδομένων.

  Ο διακομιστής TeamWox παρακολουθεί την κατάσταση του ρεύματος μέσω του UPS και της υπηρεσίας των Windows ("Παροχή ρεύματος" - για τα Windows 7 και Windows Server 2008 ή "Συνεχής παροχή ρεύματος" - για τα Windows XP). Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι κοντά στο 30%, ο διακομιστής TeamWox ξεκινά το κλείσιμο των υπηρεσιών του συστήματος. Έτσι ο διακομιστής σταματά με ασφάλεια πριν από τον τερματισμό του συστήματος Windows.

  Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο, η πιθανότητα βλάβης ή μερικής απώλειας δεδομένων σε περίπτωση αποτυχίας της τροφοδοσίας ρεύματος μειώνεται σημαντικά.

 • Διαγράψτε όλα τα αρχεία που έχουν επισημανθεί για διαγραφή - αφαιρέστε όλα τα δεδομένα που έχουν επιλεχθεί για διαγραφή πριν από την έναρξη της διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να μειώσετε το μέγεθος των αντιγράφων ασφαλείας, ειδικά σε περιπτώσεις όπου πολλές αλλαγές στη βάση δεδομένων γίνονται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας: Τα συγκεκριμένα αρχεία και έγγραφα διαγράφονται, και ο "κάδος ανακύκλωσης" καθαρίζεται.

Προσοχή! Σας συνιστούμε να μην διακόψετε την διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.


Μετά την δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας, μια σύνδεση (link) με το στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου:Αυτή η καταχώρηση υποδεικνύει την ύπαρξη ενός αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων από την οποία μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα του διακομιστή. Όταν τοποθετείται το δείκτη του ποντικιού στην συγκεκριμένη γραμμή, εμφανίζεται ως εικονίδιο στα δεξιά το μήνυμα "Επαναφορά από το αντίγραφο ασφαλείας". Ένα κλικ σε αυτό το εικονίδιο ανοίγει ένα παράθυρο, όπου θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την συγκεκριμένη επαναφορά δεδομένων. Μετά από αυτό η βάση δεδομένων ανακτάται. 

Δύο τύποι αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιούνται στο TeamWox: πλήρης και σταδιακή. Το πλήρες αντίγραφο περιλαμβάνει όλα τα αρχεία του διακομιστή, τα αρχεία ρυθμίσεων, τις βιβλιοθήκες και το διακομιστή βάσης δεδομένων. Ονομάζεται "βασικό αντίγραφο" - "Base (Βάση)" στην λίστα των καταλόγων των αντιγράφων ασφαλείας. Το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι η "Βάση". Όλα τα επιπλέον αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται σταδιακά.Η σταδιακή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, σε σύγκριση με την πλήρη, είναι μικρότερη, αλλά περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα δεδομένα. Μόνο τα αλλαγμένα δεδομένα περιλαμβάνονται στο σταδιακό αντίγραφο ασφαλείας. Το όνομα του καταλόγου αντιστοιχεί στην ημερομηνία και την ώρα του.Για παράδειγμα, οι χρήστες εργάστηκαν στην ενότητα "Έγγραφα", και τίποτα δεν έχει αλλάξει στις υπόλοιπες ενότητες. Σε αυτή την περίπτωση, ένα σταδιακό αντίγραφο δημιουργείται, το οποίο περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες σχετικά με τη ενότητα "Έγγραφα".

Μόλις περάσει η περίοδος που αναφέρεται στο "Πλήρες Αντίγραφο Ασφαλείας", το πλήρες αντίγραφο ενημερώνεται κατά την επόμενη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Όλες οι πρόσφατες αλλαγές περιλαμβάνονται στο νέο αντίγραφο ασφαλείας "Βάση".

 

Επαναφορά δεδομένων

Κατά την επαναφορά δεδομένων, χρησιμοποιούνται τα σταδιακά και τα πλήρη αντίγραφα ασφαλείας.

Εάν η βάση δεδομένων του διακομιστή έχει υποστεί ζημιά ή μέρος των δεδομένων έχει χαθεί, επαναφέρετε το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας "Βάση (Base)" πρώτα. Στη συνέχεια, επιλέξτε το τελευταίο σταδιακό αντίγραφο ασφαλείας και ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς με αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επαναφέρετε τα πιο ενημερωμένα αποθηκευμένα δεδομένα. 

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακομιστή, για παράδειγμα, σε περίπτωση που η δομή της βάσης δεδομένων είναι κατεστραμμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές κονσόλας για την ανάκτηση του συστήματος.

 

Χρήση των εντολών της Κονσόλας

Η χρήση των εντολών της κονσόλας συνεπάγεται την έναρξη της εφαρμογής από τη γραμμή εντολών με μια συγκεκριμένη παράμετρο - κλειδί. Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, χρησιμοποιήστε την παράμετρο /backup, για την ανάκτηση /restore.

Σε γενικές γραμμές, οι εντολές κονσόλας έχουν την ακόλουθη μορφή:

C:\Program Files\TeamWox\updater64.exe /restore:"D:\BackUp TeamWox\2011.12.23.14.31"

- αποκατάσταση του σταδιακού αντίγραφου ασφαλείας 2011.12.23.14.31, η οποία βρίσκεται στη μονάδα δίσκου D, στον κατάλογο των αντιγράφων ασφαλείας.

C:\Program Files\TeamWox\updater64.exe /backup:"D:\BackUp TeamWox\"

- μη αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Το αντίγραφο ασφαλείας θα δημιουργηθεί στην καθορισμένη διαδρομή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε τις εντολές κονσόλας, διαβάστε το άρθρο Βοήθεια για το TeamWox.

Με τις εντολές κονσόλας, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η ανάκτηση των δεδομένων μπορεί να γίνει χωρίς πρόσβαση στο σύστημα TeamWox. Χρησιμοποιώντας τις εντολές κονσόλας, μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή την ανάκτηση από απόσταση, για παράδειγμα με τη χρήση εκτελέσιμων αρχείων (scripts).

 

Συμπέρασμα

Τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται στους διακομιστές είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Συχνά το κόστος τους είναι πολύ υψηλό, και η απώλειά τους μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για την επιχείρηση. Αυτός είναι ο λόγος που το σύστημα TeamWox παρέχει λειτουργίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος και την ανάκτηση των δεδομένων.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και λειτουργεί σε σύμφωνα με τις καθορισμένες ρυθμίσεις. Διαμορφώστε την διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μια φορά, και θα είστε πάντα σίγουροι ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν ποτέ.


Σχετικά άρθρα:

 1. Οδηγός εγκατάστασης TeamWox Groupware και Σύντομο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 2. TeamWox λογισμικό Συνεργασίας : Οδηγός εγκατάστασης σε διακομιστή
 3. Συχνές ερωτήσεις
 4. Ρύθμιση της πρόσβασης στο Σύστημα Συνεργασίας TeamWox από το διαδίκτυο
 5. Ένα νόμιμο πιστοποιητικό SSL για το Σύστημα Συνεργασίας TeamWox
 6. Πώς να εγκαταστήσετε το TeamWox Communicator για Επιχειρήσεις στον υπολογιστή σας
 7. Μετάβαση από το Ticket σύστημα OTRS στο λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων TeamWox
 8. Τεχνική Υποστήριξη πελατών με το TeamViewer
 9. Βοήθεια για το TeamWox
 10. Όροι παράδοσης του Λογισμικού Συνεργασίας TeamWox
 11. Κριτικές και Σχόλια

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Για να προσθέσετε σχόλια, παρακαλώ Log in or εγγραφείτε