Η ρύθμιση της ομαδικής εργασίας του συστήματος TeamWox για πρόσβαση από το Διαδίκτυο

Εισαγωγή

Αφού έχετε εγκαταστήσει το σύστημα της ομαδικής εργασίας TeamWox, τότε θα είναι διαθέσιμο για τοπική χρήση. Εάν έχετε άμεση σύνδεση με το Διαδίκτυο και στατική διεύθυνση IP, μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα TeamWox από το Διαδίκτυο χωρίς καμία επιπλέον ρύθμιση.

Ωστόσο, εάν συνδέεστε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια πύλη (π.χ. ADSL-modem), θα πρέπει να το ρυθμίσετε περαιτέρω. Ο κύριος στόχος του συστήματος TeamWox είναι να δημιουργήσει την ‘προώθηση των θυρών’ (Port Mapping). Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα πιο δημοφιλή είδη πυλών και τις οδηγίες εγκατάστασης τους.

Επίλυση Προβλημάτων Σύνδεσης

Για τη διάγνωση της σύνδεσης του συστήματος TeamWox στο Διαδίκτυο, πηγαίνετε στην καρτέλα "Διαχείριση" (Administration) και επιλέξτε την ενότητα "Σύνδεση" (Connection):

Connection Tab in TeamWox

Εάν οι αιτήσεις από το Διαδίκτυο δεν αποστέλλονται στον διακομιστή του συστήματος TeamWox, τότε σε αυτή τη σελίδα θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα λάθη (για παράδειγμα, κλειστές θύρες 80 και 443). Αν δεν δείτε τέτοια λάθη, τότε το σύστημα TeamWox μπορεί να λάβει επιτυχώς τις εισερχόμενες αιτήσεις από το Διαδίκτυο, και δεν χρειάζεται να διαβάσετε περισσότερα από αυτό το άρθρο.

Σχήμα σύνδεσης ομαδικής εργασίας TeamWox

Συνήθως σ’ένα τοπικό δίκτυο υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Διαδίκτυο και για την σύνδεση των συσκευών του δικτύου μεταξύ τους.

Connection scheme of the TeamWox groupware

Για να ξανά κατευθύνετε τις εισερχόμενες HTTP / HTTPS αιτήσεις στον διακομιστή του συστήματος TeamWox, η πύλη θα πρέπει να στηρίξει τη επεξεργασία δρομολόγησης των θυρών (configurable port forwarding). Αν αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται, το σύστημα της ομαδικής εργασίας TeamWox με σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης, δεν θα μπορέσει να λαμβάνει εισερχόμενες αιτήσεις από το Διαδίκτυο.

Προειδοποίηση! Πολλά από τα παλιά μοντέλα του ADSL-μόντεμ δεν υποστηρίζουν ρυθμίσεις προώθησης θυρών (configurable port forwarding).

Ο πιο δημοφιλής τύπος προώθησης θυρών, ο οποίος υποστηρίζεται από όλους τους δρομολογητές (Routers), είναι ο στατικός. Για να το ρυθμίσετε πρέπει να προσδιορίσετε την προέλευση των θυρών (source ports), την διεύθυνση στο εσωτερικό δίκτυο και τις θύρες προορισμού στον δρομολογητή. Για αυτό πρέπει να ξέρετε την εσωτερική διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου έχετε εγκαταστήσει το σύστημα TeamWox.

Εάν στο δίκτυό σας έχει εγκατασταθεί ένας διακομιστής DHCP, ο οποίος κατανέμει διεύθυνσης IP, μια μόνιμη διεύθυνση IP θα πρέπει να ανατεθεί στον υπολογιστή όπου ο διακομιστής TeamWox είναι εγκατεστημένος. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την αλλαγή διεύθυνσης IP του υπολογιστή η προώθηση των θυρών δεν θα λειτουργήσει.

Εάν στην πύλη σας έχει εγκατασταθεί σύστημα προστασίας (Firewall), τότε στις ρυθμίσεις πρέπει να ελευθερώσετε τις θύρες 80 και 443. Ένα παράδειγμα ρυθμίσεων στο μόντεμ είναι ZyXEL P-660H/HW:

Setup of ZyXEL P-660H/HW


Ρύθμιση του δρομολογητή Router

Ας εξετάσουμε διάφορα μοντέλα συσκευών που χρησιμοποιούνται ως πύλες (gateways)και υποστηρίζουν τη δρομολόγηση με ρύθμιση προώθησης των θυρών. Στο κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης μέσω δικτυακής διεπαφής (web interface). Για αυτό, απλά ξεκινήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο (λογισμικό πλοήγησης) και πληκτρολογήστε την διεύθυνση IP της σελίδας ρυθμίσεων, στο τμήμα της διεύθυνση (address bar).

ASUS RT-N13 Wireless Router N

Τα προεπιλεγμένα δεδομένα που χρειάζονται για τη πρόσβαση στη δικτυακή διεπαφή ρυθμίσεων των παραμέτρων της συσκευής είναι:

 • Η διεύθυνση IP της σελίδας ρυθμίσεων: http://192.168.1.1
 • Χρήστης: admin
 • Κωδικός πρόσβασης: admin

Αυτή η συσκευή αποτελεί ένα πολύ λειτουργικό σημείο πρόσβασης, με την υποστήριξη WiFi σύνδεσης (ασύρματη). Κατά τη σύνδεση μέσω της συσκευής που έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή, η πρόσβαση από το Διαδίκτυο στον διακομιστή του συστήματος TeamWox θα κλείσει. Για να ανοίξετε μια εξωτερική πρόσβαση, πρέπει να ρυθμίσετε τον εικονικό διακομιστή (Virtual Server), που εφαρμόζεται μέσω ενός σημείου πρόσβασης του διακομιστής NAT:

Setup of ASUS RT-N13


Προσθέστε 2 κανόνες για τη προώθηση των θυρών στις θύρες 80 και 443, ενώ ως τοπική διεύθυνση IP, πρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου ο διακομιστής TeamWox είναι εγκατεστημένος:

Setup of ASUS RT-N13

Μετά την προσθήκη και εφαρμογή των κανόνων αυτών στο σύστημα της ομαδικής εργασίας TeamWox, το σύστημα θα παρέχει πρόσβαση από το εξωτερικό Διαδίκτυο.

Netgear WNR2000

Από προεπιλογή, για την πρόσβαση στη δικτυακή διεπαφή ρυθμίσεων της συσκευής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η διεύθυνση IP της σελίδας ρυθμίσεων: http://10.0.0.1
 • Χρήστης: admin
 • Κωδικός πρόσβασης: password

Ακριβώς όπως και στη προηγούμενη περίπτωση, αυτή η συσκευή διαθέτη ένα πολύ λειτουργικό σημείο πρόσβασης. Η προώθηση των θυρών ρυθμίζεται στο «Ρυθμίσεις για προχωρημένους» (Advanced) -> «Προώθηση θυρών» (Port Forwarding):

Setup of Netgear WNR2000

Προσθέστε 2 κανόνες για τη προώθηση των θυρών στις θύρες 80 και 443, ενώ ως τοπική διεύθυνση IP, πρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου ο διακομιστής TeamWox είναι εγκατεστημένος:

Setup of Netgear WNR2000

Μετά την προσθήκη και εφαρμογή των κανόνων αυτών στο σύστημα της ομαδικής εργασίας TeamWox, το σύστημα θα παρέχει πρόσβαση από το εξωτερικό Διαδίκτυο.

ZyXEL P-660RU EE

Από προεπιλογή, για την πρόσβαση στη δικτυακή διεπαφή ρυθμίσεων της συσκευής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η διεύθυνση IP της σελίδας ρυθμίσεων: http://192.168.1.1
 • Χρήστης: admin
 • κώδικας πρόσβασης: 1234

Αυτή η συσκευή είναι ένα μόντεμ ADSL2+ με θύρες USB και Ethernet. Για την ρύθμιση προώθησης θυρών πηγαίνετε στο " Ρυθμίσεις για προχωρημένους -> NAT" (Advanced Setup). Επιλέξτε τον τρόπο "SUA Only" και μετά επιλέξτε"Apply". Μετά πατήστε στο κουμπί "Edit Details", για να μεταβείτε στη σελίδα επεξεργασίας της προώθησης των θυρών:

Setup of ZyXEL P-660RU EE

Μετά την προσθήκη δύο κανόνων για τις θύρες 80 και 443 πατήστε στο "Save":

Setup of ZyXEL P-660RU EE


D-Link DSL- 500G

Από προεπιλογή, για την πρόσβαση στη δικτυακή διεπαφή ρυθμίσεων της συσκευής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η διεύθυνση IP της σελίδας ρυθμίσεων: http://192.168.1.1
 • Χρήστης: admin
 • κώδικας πρόσβασης: admin

Αυτή η συσκευή είναι ένα ADSL μόντεμ με σύνδεση Ethernet στο δίκτυο. Για την ρύθμιση προώθησης θυρών πηγαίνετε στο " Ρυθμίσεις για προχωρημένους -> NAT". Στο πεδίο "NAT options" επιλέξτε "NAT rule entry" και διαγράψτε τον κανόνα της προεπιλογής. Μετά πατήστε στο κουμπί "Add" για να προσθέσετε δύο κανόνες για τις θύρες 80 και 443:

Setup of D-Link DSL- 500G

Στη συνέχεια, προσθέστε τον βασικό κανόνα για την κανονική λειτουργία του NAT. Το "Rule ID" πρέπει να μεγαλύτερο σε σχέση με τους προηγούμενες δύο κανόνες.

Setup of D-Link DSL- 500G

D-Link DSL-500T

Από προεπιλογή, για την πρόσβαση στη δικτυακή διεπαφή ρυθμίσεων της συσκευής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η διεύθυνση IP της σελίδας ρυθμίσεων: http://192.168.1.1
 • Χρήστης: admin
 • κώδικας πρόσβασης: admin

Αυτή η συσκευή είναι ένα μόντεμ ADSL με σύνδεση στο δίκτυο μέσο Ethernet. Για να ρυθμίσετε την προώθηση των θυρών, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου ο διακομιστής TeamWox έχει εγκατασταθεί, στον κατάλογο των LAN πελατών (Clients) του μόντεμ. Για αυτό πηγαίνετε στο "Για προχωρημένους (Advanced) -> LAN Clients". Προσθέστε την διεύθυνση IP και πατήστε στο "Add":

Setup of D-Link DSL-500T

Τώρα πηγαίνετε στο πεδίο "Για προχωρημένους (Advanced) -> Προώθηση θυρών "

 • Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη σύνδεση στο πεδίο “Σύνδεση” (Connection)
 • Επιλέξτε την διεύθυνση IP που ορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο στο πεδίο "LAN IP"
 • Επιλέξτε την κατηγορία Χρήστες, προσθέστε 2 κανόνες για τις θύρες 80 και 443 και πατήστε στο κουμπί "Apply"
 • Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις μέσο "Tools -> System Commands -> Save All"

Setup of D-Link DSL-500T

Σημειώστε

Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζονται τα ακόλουθα μοντέλα ADSL μόντεμ: Acorp LAN120, 420, 422 και Asus-AAM6010EV (πρώτη έκδοση). Σε πιο λειτουργικές συσκευές της D-Link, όλα ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τα ακόλουθα: "Advanced -> Virtual Server is used instead of Advanced -> Port Forwarding".

Asus-AAM6010EV/Z2

Από προεπιλογή, για την πρόσβαση στη δικτυακή διεπαφή ρυθμίσεων της συσκευής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η διεύθυνση IP της σελίδας ρυθμίσεων: http://192.168.1.1
 • Χρήστης: admin
 • κώδικας πρόσβασης: admin

Αυτή η συσκευή είναι ένα μόντεμ ADSL2/2+ με θύρες USB και Ethernet. Για την ρύθμιση προώθησης θυρών πηγαίνετε στο πεδίο " Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Setup)-> NAT". Συμπληρώστε τα πεδία με το ακόλουθο τρόπο και πατήστε "Virtual Server":

Setup of Asus-AAM6010EV

Προσθέστε δύο κανόνες για τις θύρες 80 και 443, για αυτό συμπληρώστε τα πεδία με ακόλουθο τρόπο:

 • Rule Index – 1,2
 • Application – HTTP και HTTPS
 • Protocol – TCP
 • Start Port Number, End Port Number – 80 για HTTP και 443 για HTTPS
 • Local IP address – Η διεύθυνση IP του υπολογιστή, που είναι εγκαταστημένο το σύστημα της ομαδικής εργασίας TeamWox

Σαν αποτέλεσμα δημιουργήσαμε 2 κανόνες:

Setup of Asus-AAM6010EV

Σημειώστε

Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζονται τα ADSL-μόντεμ HUAWEI. Σε παλιά μοντέλα μόντεμ HUAWEI, για να προσθέσετε κανόνες NAT, χρησιμοποιείστε "Άλλες Ρυθμίσεις (Other Settings) -> NAT" (για μοντέλο HUAWEI SmartAX MT800), "Basic -> NAT -> Redirect" (για μοντέλο HUAWEI SmartAX MT880) και " Άλλες Ρυθμίσεις (Other Settings) -> NAT-> Port Mapping Set" (για μοντέλο HUAWEI SmartAX MT880 v2).

Σύναψη

Αυτοί οι δρομολογητές μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πύλες για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο από ένα τοπικό δίκτυο, όπου έχει εγκατασταθεί ο διακομιστής του συστήματος TeamWox. Αν για οποιοδήποτε λόγο, οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν δουλεύουν σωστά στον δρομολογητής σας, μπορείτε να βρείτε περεταίρω οδηγίες για τη ρύθμισή του στην ιστοσελίδα http://www.portforward.com. Μόλις έχετε ρυθμίσει τον δρομολογητή σας, ελέγξετε την σύνδεση του συστήματος ομαδικής εργασίας TeamWox στο Διαδίκτυο. Πατήστε στο κουμπί "Ενημέρωση" στο μενού της σελίδας "Σύνδεση". Αν οι θύρες 80 και 443 είναι διαθέσιμες για σύνδεση από το Διαδίκτυο, τα αντίστοιχα σημεία θα το δείξουν:

Diagnostics of TeamWox connection to the Internet

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Για να προσθέσετε σχόλια, παρακαλώ Log in or εγγραφείτε